Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

tymbarkocholiczka
właśnie zrozumiałam jak to działa. nie powinnam czekać, aż się odezwiesz. nie powinnam się tym zamartwiać, analizować. po prostu będę żyć swoim życiem, a jeśli się odezwiesz to się odezwiesz i tyle. ale zastanawianie się nie ma sensu bo nic tu nie zmieni.
Reposted fromawaken awaken viaNiezapomninajkaa Niezapomninajkaa
tymbarkocholiczka
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— Before Sunset
tymbarkocholiczka
tymbarkocholiczka
Zostanę mamą. 
tymbarkocholiczka
Kocham  skurwiela mimo tych wszystkich krzywd jakie mi wyrządził, mimo tego pierdolonego czasu. Ale wiem że to znowu na chwilę.
— Zaraz pewnie znikniesz
Reposted bymarbra12Baraszkaantoinetteesperagos123
tymbarkocholiczka
I pomimo wielu obietnic, że to koniec,
Spotkałam się z nim. 
tymbarkocholiczka
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viaola4650 ola4650
tymbarkocholiczka
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabloodywrists bloodywrists
tymbarkocholiczka
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viaola4650 ola4650
tymbarkocholiczka
8019 9264 500
Reposted fromsusano susano viabloodywrists bloodywrists
tymbarkocholiczka
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viastrangeme strangeme
tymbarkocholiczka
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viastrangeme strangeme
tymbarkocholiczka
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viastrangeme strangeme
tymbarkocholiczka

Usiadłem obok, a ona się uśmiechnęła. 
Powiedziała "Gdzie byłeś? Trochę czasu minęło."
Była zadowolona, że mnie widzi..mogłem niemal czytać jej w myślach.
Kiedyś bardzo mnie kochała.

— Johny Cash
tymbarkocholiczka
2521 513d
Reposted byiwillkillmyselflaparisienne

June 22 2014

tymbarkocholiczka
7977 b838 500
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
tymbarkocholiczka
Reposted frompaasiak paasiak viajakubzulczyk jakubzulczyk
tymbarkocholiczka
tymbarkocholiczka

May 08 2014

tymbarkocholiczka
8469 e024
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaola4650 ola4650
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl